Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
 În vederea participării la cursurile organizate de filialã, vă supunem atenției următoarele aspecte:

  • Accesul în sala de curs se va permite doar membrilor care au transmis filialei cererea de înscriere.  Persoanele care intră la curs fară a fi înscrise, nu vor avea posibilitatea să susțină testul și să semneze prezența.
  • Prezența se realizează în baza listei de prezență și a actului de identitate sau a carnetului de membru. Persoanele care refuză să se legitimeze, nu vor avea acces în sală.
  • Fiecare test trebuie să conțină în mod obligatoriu semnătura, numele și numărul de carnet.
  • Persoanele care se înscriu la un curs și ulterior nu se prezintă, în cazul în care nu anunță în scris, motivat, cu minim 24 ore înainte de începerea cursului, își asumă responsabilitatea consecințelor ulterioare.

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

      Filiala CECCAR Vrancea organizeazã sâmbãtã,  29 februarie 2020, cu începere de la orele 09.30, cursul  cu tema  Expertiza contabilã, susţinut de dr. ec. Florentina PANTAZI.
      Cursul va avea loc la sediul filialei şi face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testelor. Cursul echivaleazã 10 de ore CPD, din care 5 ore CPD verificabile în sala de curs.
      Au prioritate la înscriere experţii contabili judiciari.  În  limita locurilor disponibile, pot participa şi alți membri care au achitat cotizația pe anul 2020; de asemenea, membrii care mai au de efectuat ore de curs aferente anului 2019 pot participa contra cost (50 lei+TVA) . 
      Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail 
ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în zilele de 19 şi 20 februarie 2020 (cu începere de la orele 16.00),  cursul  cu tema Noi reglementãri începând cu 1 ianuarie 2020, susţinut de Conferențiar univ. dr. Adriana Florina POPA.

Cursul va avea loc la sediul filialei şi face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testelor. Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs. La acest curs pot participa (contra cost)  şi membrii care mai au de efectuat ore de curs aferente anului 2019.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind: 

        Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

        Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

        Stocuri transmise la dispoziția unui client;

        Livrări succesive de bunuri;

        Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili. 

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filiala CECCAR Vrancea, cursul va avea loc în data de 11 IANUARIE 2020, ora 09,30.


CECCAR derulează programul de calificare pentru obținerea calității de administrator de condominii 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul persoanelor care doresc să obțină atestatul de administrator de condominii prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii acestei calități.

Potrivit reglementărilor în domeniu, respectiv Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate, printre care, obligatoriu, atestatul care dovedește calitatea de administrator de condominii.

Având în vedere prevederile legislative amintite, CECCAR a efectuat demersurile necesare în vederea obținerii, din partea Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților a Municipiului București, Autorizația seria B, nr. 0012213, privind organizarea programului de calificare pentru administrator de condominii, cod N.C./COR 5153.3.1.

Programul de pregătire a fost autorizat cu o durată minimă de 720 de ore, din care 240 de ore pregătire teoretică și 480 de ore pregătire practică. Durata programului poate fi redusă cu maximum 50%, conform prevederilor art. 7 alin. (2)1 din Ordinul nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților. Reducerea numărului de ore se poate acorda „în situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50%”.

Organizarea și desfășurarea programului de calificare pentru administrator de condominii se realizează cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Programul de calificare se încheie cu un examen de absolvire ce constă în susținerea de către cursanți a unei probe teoretice și a uneia practice. În urma promovării examenului, absolvenții primesc certificate de calificare profesională, în baza cărora pot obține atestatul de administrator de condominii.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare contactând filiala Vrancea   a CECCAR la nr. tel. 0237623795, sau la adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro


În atenția membrilor,  

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”    

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”. 

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în zilele de 30, 31 octombrie 2019 (cu începere de la orele 16.00),  cursul  de Fiscalitate, susţinut de Lector univ. dr. Radu Ciobanu.

Cursul va avea loc la sediul filialei şi face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului. Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în zilele de 4 octombrie 2019 (cu începere de la orele 16.00) şi 05 octombrie  2019 (cu începere de la orele 09.00),  cursul  de Contabilitate şi raportare financiarã, lector:  Prof.univ.dr. Costel ISTRATE.

Cursul va avea loc la sediul filialei şi face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului. Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 06 – 12 septembrie 2019  cursul  de Contabilitate şi raportare financiarã şi Fiscalitate.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

Ø    Contabilitate şi raportare financiarã – 06 septembrie a.c., cu începere de la orele 16.00 şi 07 septembrie a.c., cu începere de la orele 09.00,  lector:  Prof.univ.dr. Costel ISTRATE;

Ø    Fiscalitate – 10 şi 11 septembrie a.c., cu începere de la orele 16.00, Lector univ.dr. Radu CIOBANU.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testelor.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 15 - 16 martie 2019 cursul  de Managementul fondurilor europene şi Fiscalitate.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

ü  Managementul fondurilor europene - 15  martie 2019, cu începere de la orele 14.30,  lector: Ec. Crenguța Bodoc;

ü  Fiscalitate - 16 martie 2019, cu începere de la orele 09.00,  lector: Ec. Georgeta Gorghiu.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pânã la data de 12 martie 2019, pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro , cererea de înscriere ataşatã - click aici.


CURSURI DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã urmãtoarele cursuri:

1.                  Curs  de CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARǍ, în perioada 6–7 octombrie 2018, lector: Prof.univ.dr. COSTEL ISTRATE;

2.                  Curs  de EXPERTIZǍ CONTABILǍ, în perioada 12–13 octombrie 2018, lector: expert contabil MARCEL GHEORGHE BULINSCHI.

Cursurile fac parte din seria cursurilor cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Fiecare curs echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.

Costul celor 40 de ore de curs obligatorii este inclus în cotizaţia fixă aferentã anului 2018 achitată şi, prin urmare nu se percepe nicio taxă.

 

În atenția experților contabili înscrişi în GEJ (Grupul Experților Judiciari)

Având în vedere NORMELE nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările ulterioare, membrii GEJ care nu au efectuat cele 40 de ore de pregãtire profesionalã obligatorie sunt rugați sã participe la cursul de EXPERTIZǍ CONTABILǍ.


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

 Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 12–13 septembrie 2018, curs  de FISCALITATE, lector: Asist.univ.dr. RADU CIOBANU.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului. Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 20 - 28 februarie 2018 cursul  de Fiscalitate, Contabilitate şi raportare financiarã şi Managementul fondurilor europene.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

ü  Fiscalitate - 20 februarie 2018, cu începere de la orele 15.00 şi 24 februarie 2018, cu începere de la orele 09.00,  lector: Ec. Georgeta Gorghiu;

ü  Contabilitate şi raportare financiarã  - 27  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc;

ü  Managementul fondurilor europene  - 28  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

 

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2017, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională. 

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


               Având în vedere Hotãrârea Consiliului Superior nr. 15/344 prin care s-a stabilit ca din anul 2016 taxele pentru cursurile organizate conform PNDPC să fie incluse în cotizațiile fixe datorate de membri, pot participa la cursuri doar membrii filialei care au achitat cotizația fixă integral până la data începerii cursului. 

Participarea la curs se face în ordinea primirii cererilor de înscriere la filialã. Numãrul maxim de persoane care se pot înscrie la un curs NU poate depãşi capacitatea sãlii (66 locuri).

Vă informăm că în  conformitate cu  Standardul profesional nr. 38 privind dezvoltarea profesională continuă actualizat de la 01.01.2015   :

”Cursurile de dezvoltare profesională continuă aferente unui an calendaristic trebuie finalizate până la data de 01 februarie a anului următor. După această dată nu se organizează cursuri în contul anului încheiat. În cazul în care membrii CECCAR nu au onorat obligația de dezvoltare profesională continuă până la această dată nu vor beneficia de viza necesară exercitării profesiei pentru anul următor.”

  


Potrivit Normei nr. 38 emisa de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze anual minim 40 de ore urmând profilurile prevăzute în Programul naţional de dezvoltare profesională continuă.

 Cursurile se vor ține în sala de curs a filialei V.V. Protopopescu. Prezența este obligatorie atât la curs, cât și la testarea finală.

 

  

                                   ******************************************************************************* 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009